Woongebouw Chicago

Amsterdam, NL
93 woningen
1.600 m² bedrijfsruimte
132 parkeerplaatsen
Totaal: 12.455 m²
Opdrachtgever: OCNA
Start planontwikkeling: 1999
Start bouw: 2002
Oplevering: 2007
Bouwsom: € 19.000.000,-

Naar boven
.. .. .. .. .. .. .. ..
Naar beneden